2106754590 & 2106993690 & 6972228484

Για οποιαδήποτε απορία

Λεωφ. Μεσογείων 161

Αθήνα 115 26

Dopplers

Kαπνογράφοι

Πιεσόμετρα Riester

Συσκευές αναρροφήσης

Μόνιτορ παρακολούθησης

Θερμόμετρα

Aναλογικά πιεσόμετρα

Ωτοσκόπια

Oφθαλμοσκόπια

Νευρολογικά σφυράκια

Στηθοσκόπια Littmann

Oξύμετρα

Kαρδιογράφοι