Ωτοσκόπια

Oφθαλμοσκόπια

Νευρολογικά σφυράκια

Στηθοσκόπια Littmann

Oξύμετρα

Nεφελοποιητές

Kαρδιογράφοι

Dopplers

Kαπνογράφοι

Πιεσόμετρα Riester

Συσκευές αναρροφήσης

Μόνιτορ παρακολούθησης

Θερμόμετρα

Aναλογικά πιεσόμετρα